Beata Majewska - ZnanyLekarz.pl

Mgr Paulina Majewska

Mgr Paulina Majewska

Rejestracja : 602 695 865 

psycholog, diagnosta w obszarze neuropsychologii klinicznej 

-Zaburzenia psychosomatyczne,
-Zaburzenia nastroju,
-Stres,
-Lęki,
-Wypalenie zawodowe,
-Kryzys zawodowy,
-Kryzys życiowy,
-Kryzys w związku,
-Kryzys emocjonalny,
-Zachowania agresywne,
-Niskie poczucie własnej wartości,
-Wsparcie w chorobie 
 
 

 

 

Studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu, uzyskując dyplom magistra. Jestem psychologiem o specjalności klinicznej, absolwentką studiów podyplomowych na kierunku Neuropsychologia Kliniczna i Diagnoza Neuropsychologiczna w ujęciu praktycznym. Ponadto ukończyłam szkolenia między innymi z: Uzależnień Behawioralnych (KARAN NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej), Metod Dialogu Motywującego, Pracy terapeutycznej z osobą chorą na Alzheimera, Stosowania i interpretacji Minnesockiego Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości(R)-2.

Zdobywanie doświadczenia zawodowego rozpoczęłam odbywając praktyki w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego w oddziale zamkniętym, podczas których poznawałam etiologię zaburzeń psychicznych. Następnie odbyłam staż podyplomowy w obszarach związanych z zaburzeniami lękowymi, depresją, kryzysami życiowymi oraz przekrojem różnych zaburzeń psychicznych, odbywając staż podyplomowy w Klinice Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, również w oddziale zamkniętym. Obecnie pracuję w prywatnej placówce, udzielając wsparcia psychologicznego osobom dotkniętymi postępującymi chorobami neurodegeneracyjnymi (choroba Alzheimera, zespoły otępienne) oraz współistniejącymi zaburzeniami (m.in. depresja, zaburzenia lękowe) oraz w zakładzie opiekuńczo leczniczym, pracując z osobami doświadczającymi chorób przewlekłych. W swojej codziennej pracy skupiam się na ocenie neuropsychologicznej pacjentów, doborze odpowiednich metod mających na celu poprawienie lub podtrzymanie funkcji poznawczych. Udzielam wsparcia psychologicznego oraz prowadzę psychoedukację dla całych rodzin, która jest pomocna w kreowaniu nowej rzeczywistości, często zmienionej przez pojawiającą się chorobę.

W kontakcie z pacjentem ważna jest dla mnie relacja oparta na trzech filarach - autentyczności, empatii oraz akceptacji. Metodę pracy dostosowuję do indywidualnych potrzeb danej osoby.

Jesteśmy na wyciągnięcie ręki

+48 728 173 546

Pracujemy od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00 - 21:00

© 2020 Ego Progres. Polityka Prywatności. Designed by R5 studio.